miércoles, 27 de junio de 2012

Vorera envaïda per les motos. Sant Antoni, 12

Vaig deixar una queixa a la web de l'ajuntamet per la invasió que fan les motos d'una vorera, una de tantes.
Tema de la petició: VEHICLES A MOTOR > VEHICLES MOTOR DISCIPLINA VIÀRIADirección: Sant Antoni, 12Text de la petició: Tota una vorera del carrer, més o menys desde correus fins a Alcolea está completament pressa per les motos. A més es suposa que es un carrer de circulació prohibida i es mentida, passan cotxes i motos. Per on hem de passar els vianants? Es la 3º vegada que em queixo i el responsabla de la GU dona llargues i no veig canvis. PASSEIG de Sant Antoni al costat pl. Sants!
La resposta del responsable de la Guardia Urbana del barri ha sigut:
Benvolgut ciutadà XXXXX,
Responem a la vostra comunicació rebuda el 22/05/12, amb codi XXXXX, en la qual manifesteu la vostra disconformitat sobre el tema vehicles motor disciplina viàr.
La Guàrdia Urbana de Barcelona efectua un seguiment destinat a vetllar pel compliment de les ordenances municipals als carrers de Sants Montjuïc. Aquesta vigilància és contínua i diària, alternant horaris i carrers, prioritzant serveis, depenent de les possibilitats que permeten els operatius de què disposem.
Hem passat la seva comunicació a les patrulles de proximitat del barri perquè, dins dels recorreguts de vigilància, denunciïn les infraccions observades en relació amb el que vostè ens exposa. Malgrat això, en el moment en què observi aquesta situació pot requerir la presència d'una patrulla, trucant directament al 092, per comprovar les anomalies i denunciar o corregir si correspon.
Us agraïm que hagueu contactat amb nosaltres, ja que considerem que és molt important que la ciutadania participi i col·labori activament amb l'Ajuntament per millorar els serveis municipals i la convivència a la ciutat. Restem a la vostra disposició per a futures comunicacions.

Dissabte passat vaig fer la següent foto, estava segur que la vorera estaria pressa per les motos como sempre, ui així va ser:


 El carrer té 2 voreres, i el que representa que és el de la dreta no té lloc pel vianants. Es pot veure tots el dies a qualsevol hora, així que entenc que la Guardia Urbana no pensa fer res o vol que truqui cada dia a cada hora. Això es així per que ja ho era i encara que en queixi tornarà a ser així.


No hay comentarios: